Raspberry Pi przykłady prostych obwodów elektrycznych z diodą

diody

Dioda

Dłuższa nóżka to anoda czyli + a krótsza katoda czyli – .

dioda

Istnieje wiele rodzajów diod :

  • prostownicza – jej podstawową funkcją jest prostowanie prądu przemiennego
  • stabilizacyjna (dioda Zenera) – stosowana w układach stabilizacji napięcia i prądu
  • tunelowa – dioda o specjalnej konstrukcji, z odcinkiem charakterystyki o ujemnej rezystancji dynamicznej
  • pojemnościowa (warikap) – o pojemności zależnej od przyłożonego napięcia
  • elektroluminescencyjna (LED) – dioda świecąca w paśmie widzialnym lub podczerwonym
  • laserowa
  • mikrofalowa (np.
Czytaj dalej