Raspberry Pi cyfrowy termometr DS18B20+

DS18B20-zdjecie
Do naszej malinki możemy podłączyć wiele rodzajów termometrów. W tym przykładzie użyjemy najprostszego ale całkiem dokładnego cyfrowy termometr DS18B20+ THT

Włączenie obsługi termometru

Ręczne załadowanie potrzebnych modułów :

Aby moduły startowały automatycznie z systemem należy dodać do /etc/modules poniższe linijki :

Czytaj dalej