Raspberry Pi wyświetlacz 7-segmentowy bubble HP QDSP-6064

bubble_0

Jeśli informacje, które próbujemy przedstawić zawierają jedynie kilka cyfr i ważne znaczenie ma pobór prądu to odpowiednim rozwiązaniem będzie np. wyświetlacz 7-segmentowy bubble HP QDSP-6064.

Potrzebne elementy:

Podłączenie:

Dla uproszczenia wykorzystano jedynie lewą stronę GPIO RPi 3,3V bez podłączanie kropki dziesiętnej na wyświetlaczu. Przed podłączeniem należy koniecznie zapoznać się ze schematem wyświetlacza.

Katody (-)/GND sterują zapalaniem się 1 z 4 segmentów wyświetlacza. Anody (+) odpowiadają za wygląd danego znaku. Jeśli chcemy uzyskać cyfrę 2 w segmencie nr 3 to musimy najpierw zapalić katodę 1 (pin 1 wyświetlacza do pinu GND maliny) oraz zapalić anodami bloki a,b,g,e,d po stronie maliny podłączone do np.PIN 29,23,15,11,19).

W niniejszym przykładzie wyświetlacz podłączono w następując sposób:

 • #PIN 11 RPi do #e (pin 2 wyświetlacza)
 • #PIN 13 RPi do  #c (pin 3 wyświetlacza)
 • #PIN 15 RPi do  #g (pin 7 wyświetlacza)
 • #PIN 19 RPi do #d  (pin 8 wyświetlacza)
 • #PIN 21 RPi do  #f  (pin 9 wyświetlacza)
 • #PIN 23 RPi do  #b  (pin 11 wyświetlacza)
 • #PIN 29 RPi  do  #a (pin 12 wyświetlacza)
 • PIN 31 (stan niski = GND) poprzez rezystor 330 Ohm do katody 1 wyświetlacza (pin 1)
 • PIN 33 (stan niski = GND) poprzez rezystor 330 Ohm do katody 2 wyświetlacza (pin 4)
 • PIN 35 (stan niski = GND) poprzez rezystor 330 Ohm do katody 3 wyświetlacza (pin 6)
 • PIN 37 (stan niski = GND) poprzez rezystor 330 Ohm do katody 4 wyświetlacza (pin 10)

 

 

Bubble_LED_example.py

skrypt może wyświetlać:

 • dowolną cyfrę 0001-9999
 • datę
 • godzinę i minutę
 • licznik
 • stoper

Warto zobaczyć:

http://simcoe.science.uoit.ca/lab/lab7/
http://www.pymcu.com/SevenSegmentLED.html
http://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/blog/2012/09/26/time-temp-display-for-raspberry-pi
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bubble-display-hookup-guide

Wyświetlacz do kupienia w:

http://botland.com.pl/wyswietlacze-led/2264-wyswietlacz-7-segmentowy-bubble-4-cyfrowy.html