Raspberry Pi TSL2561 skrypt w pythonie do obsługi MySQL i pokazywanie danych w PHP

TSL2561-wyglad

 

Jeśli chcemy sprawdzić poziom natężenia światła i na tej podstawie sterować np. oświetleniem na zewnątrz domu potrzebny nam będzie czujnik natężenia światła np. TSL2561

Podłączenie do Raspberry Pi

  • VCC czujnika (czerwony) do zasilania 3,3V Raspberry Pi (lub szyna + na płytce)
  • GND czujnika (czarny) do GND Raspberry Pi (lub szyna – na płytce)
  • SCL z czujnika (zielony) do SCL Raspberry Pi GPIO 3 (pin 5)
  • SDA z czujnika (żółty) do SDA Raspberry Pi GPIO 2 (pin 3)

Przygotowanie systemu

Instalacja serwera i klienta MySQL oraz obsługi w php:

Instalacja pythona:

Przygotowanie bazy MySQL

TSL2561LightMysql.py

skrypt pobiera aktualny poziom natężenia światła  i zapisuje ją do bazy danych.

  • w zmiennej conn ustawiamy parametry połączenia z bazą danych MySQL
  • biblioteka Adafruit_I2C.py powinna znaleźć się w katalogu skąd będzie uruchamiany skrypt
  • w main() w while test_count < 10 , zmieniamy ilość prób aż wynik będzie różny od 0

show_light.php

wynik działania skryptu:

TSL2561-php

Czujnik do kupienia w:

http://botland.com.pl/czujniki-swiatla-i-koloru/2261-tsl2561-cyfrowy-czujnik-natezenia-swiatla-otoczenia-i2c-modul-sparkfun.html