Raspberry Pi Sterowanie wentylatorem 12V ULN2804A / TIP122 + BC327

wentylator12_3

Dostępne obciążenie dla wszystkich pinów maliny to łącznie 50 mA. Obciążając wszystkie 17 pinów wychodzi po 3mA na pin. Maksymalnie 1 pin powinno obciążać się natężeniem nie większym niż 16 mA. Dodatkowo malina udostępnia tylko napięcia 5V i 3,3V. W związku z tym jeśli chcemy podłączyć do maliny np. wentylator 12V o poborze 0,13A trzeba zastosować zewnętrzne zasilanie 12V i dodatkowy układ sterujący włączaniem przez malinę.

Potrzebne elementy:

Dziękuje serdecznie za pomoc przy budowie schematu:

Sterowanie wentylatorem 12V poprzez układ darlingtonów ULN2804A oraz tranzystor PNP BC327

ULN2804A_1

 • górna szyna płytki to zasilanie z zasilacza 12V 1,2A
 • dolna szyna płytki to GND z maliny (czarny) i GPIO21 – pin 40 (czerwony)
 • obie szyny mają połączone GND (niebieskie zworki)
 • do układu darlingtonów ULN2804A należy podłączyć GND z szyny oraz na pin 1 poprzez rezystor 1k Ohm sygnał z Rpi z GPIO 21 – pin 40
 • do układu darlingtonów ULN2804A należy do wyjścia pin 16 podłączyć się poprzez rezystor 1k Ohm połączony szeregowo z rezystorem 10k Ohm do bazy (B) tranzystora BC327
 • do kolektora (C) tranzystora BC327 należy podłączyć przewód zasilający VCC do wentylatora 12V
 • do emitera (E) tranzystora BC327 nalezy podłączyć zasilanie z górnej szyny – zasilacz 12V
 • GND wentylatora należy wpiąć w górną szynę GND

 

 

FanGpio_test.py

skrypt włącza i wyłącza po 5 sekundach wentylator podłączony do GPIO 21 pin 40

Sterowanie wentylatorem 12V poprzez układ darlingtona TIP122 oraz tranzystor PNP BC327

tip122_1

Podłączenie jest bardzo podobne jak w przypadku ULN2804A:

 • górna szyna płytki to zasilanie z zasilacza 12V 1,2A
 • dolna szyna płytki to GND z maliny (czarny) i GPIO21 – pin 40 (czerwony)
 • obie szyny mają połączone GND (niebieskie zworki)
 • do układu darlingtona TIP122 należy podłączyć do bazy (1) poprzez rezystor 1k Ohm sygnał z Rpi z GPIO 21 – pin 40
 • do układu darlingtona TIP122 należy podłączyć do emitera (3) GND z szyny dolnej GND
 • do układu darlingtona TIP122 należy podłączyć się do kolektora poprzez rezystor 1k Ohm połączony szeregowo z rezystorem 10k Ohm do bazy (B) tranzystora BC327
 • do kolektora (C) tranzystora BC327 należy podłączyć przewód zasilający VCC do wentylatora 12V
 • do emitera (E) tranzystora BC327 nalezy podłączyć zasilanie z górnej szyny – zasilacz 12V
 • GND wentylatora należy wpiąć w górną szynę GND

 

TIP122_pin_layout_S