Raspberry Pi RaspSysInfo wersja 1.0 – biblioteka zbierająca informacje o systemie

raspsysyinfo

RaspSysInfo.py

biblioteka z klasą SysInfo() udostępniająca różne informacje o systemie Raspbian Debian Wheezy.

RaspSysInfo_example.py

przykład użycia klasy SysInfo z biblioteki RaspSysInfo. Oba pliki muszą być w jednym katalogu.