Raspberry Pi proste menu na ekranie LCD z informacjami o systemie

lcdmenu1

Wymagania:

Menu w działaniu

TactSwitchLCDMenu.py

skrypt wyświetlający proste menu do pokazywania różnych informacji o systemie.Na górze wyświetlana jest skrócona data oraz czas.W górnym prawym rogu pokazywane jest aktualne menu. Wejście i wyjście z wybranej pozycji menu umożliwia przycisk SELECTBTN (niebieski).

  • do zmiennych PREVBTN,NEXTBTN,SELECTBTN należy wpisać własne numery pin, jeśli podłączaliśmy przyciski switch inaczej niż powyżej
  • w tablicy menu możemy wpisać dowolną ilość pozycji menu w formacie : cyfra.nazwa menu
  • w funkcji select po if menu_pos == cyfra należy wpisać wtedy zawartość do wyświetlania w danym menu