Raspberry Pi podstawy elektroniki cz.I

multimetr

Podstawy elektroniki

Napięcie
Napięcie to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi. Np pomiędzy końcami baterii czy nóżkami elementu elektronicznego.
Napięcie oznaczamy literką U. Napięcie wyraża się w jednostkach zwanych woltami czyli literką V

Natężenie
Natężenie jest to uporządkowany ruch elektronów od potencjału wyższego do niższego. Jest to umowny kierunek przepływu prądu, ponieważ tylko elektrony swobodne(-) mają możliwość poruszania. Prąd elektryczny oznaczamy literką I, jego jednostką jest amper oznaczany literką A

Umowny i rzeczywisty kierunek przepływu prądu elektrycznego
Tylko elektrony swobodne (-) w metalach mają możliwości poruszania się.
Przez wiele lat przed odkryciem tego zjawiska uważano, że kierunek przepływu prądu jest od potencjału wyższego do potencjału niższego (np od + do – baterii).
Odbiornikiem może być żarówka, a źródłem napięcia bateria.

Przewodniki prądu
Przewodniki przewodzą prąd elektryczny.

– elektrolity (roztwory kwasów, woda z kranu)
– gazy (gazy szlachetne)
– metale
– grafit (niemetal)

Izolatory
Izolatory nie przewodzą prądu elektrycznego.

– szkło
– porcelana
– drewno
– guma
– plastik

Opór inaczej rezystancja
Opór to wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem. Jednostką rezystancji jest Ohm oznaczany symbolem Ω (omega) i literką R

Prawo Ohma
Prawo Ohma określa że , natężenie prądu płynącego w przewodniku jest proporcjonalne do napięcia przyłożonego na jego końcach.
Najczęściej wykorzystywane przekształcenia wzorów na prawo Ohma:

R = U / I
I = U / R
U = I * R

prawo-ohma

Rezystory

to najprostszy element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego. Rezystancję możemy odczytać wizualnie
1-szy i 2-gi pasek oznacza wartość, 3 -ci mnożnik a 4-ty tolerancję.
Rezystancję możemy także odczytać przy pomocy multimetru (patrz zdjęcie w nagłówku).

rezystory

Wzory na rezystancję zastępczą w obwodzie równoległym i szeregowym.

Rodzaje połączeń w obwodzie elektrycznym

Pojedynczy , szeregowy, równoległy.

Warto zobaczyć

ElektroPrzewodnik
Początki elektroniki – cz.2 Prawo Ohma, napięcie i natężenie. Rezystory.