Raspberry Pi HD44780 I2C RPi_I2C_driver demo,znaki użytkownika

HD44780_custom_1

Przykład użycia biblioteki RPi_I2C_driver.py w celu uzyskania różnych efektów na wyświetlaczu hd44780 w tym znaków specjalnych użytkownika.

Wymagania:

RPi_I2C_driver.py

Nowa wersja biblioteki do obsługi wyświetlacza HD44780 podłączonego przez interfejs I2C posiada umieszczone wszystkie klasy i funkcje w jednym pliku.
Autor dodał w niej możliwość wyświetlania znaków w dowolnym miejscu oraz możliwość dopisania 8 własnych znaków graficznych do pamięci wyświetlacza.

RPi_I2C_driver_example.py

przykład użycia biblioteki RPi_I2C_driver.py :

  • wyświetlenie znaków graficznych
  • pasek postępu
  • poziomy scrool
  • equalizer
  • losowe znaki
  • ramka interfejsu użytkownika

Strony przydatne do generowania znaków:

http://www.quinapalus.com/hd44780udg.html
http://omerk.github.io/lcdchargen/

Inspiracje do tworzenie własnych znaków:

Program do generowania znaków:

http://eshortcircuit.blogspot.com/2012/04/hd44780-custom-character-generator.html

HD44780_custom_2