Raspberry Pi czujnik ruchu HC-SR501 skrypt w pythonie do wysyłania powiadomień emailem

HC-SR501-wyglad

 

Niezbędnym elementem bezpieczeństwa inteligentnego domu jest czujnik ruchu informujący o niepożądanym ruchu w domu podczas naszej nieobecności. Jednym z takich sprawdzonych czujników ruchu jest czujnik ruchu PIR HC-SR501

Podłączenie do Raspberry Pi

  • VCC czujnika (czerwony) do zasilania 5V Raspberry Pi (lub szyna + na płytce)
  • OUT z czujnika (zielony) do Raspberry Pi GPIO 7 (pin 26)
  • GND czujnika (czarny) do GND Raspberry Pi (lub szyna – na płytce)

 

 

HC-SR501SendEmail.py

Skrypt wysyła powiadomienia emailem jeśli ruch trwał łącznie dłużej niż minutę (sprawdzanie co 3 sekundy jeśli ruch się utrzymuje zmienna i jest zwiększana jeśli ruch zanika zmienna jest zmniejszana).

  • PIR to numer pinu
  • SMTserver,sender,destination,username,password należy zastąpić własnymi danymi logowania do skrzynki powiadamiającej

wynik działania na ekranie:

HC-SR501-email

 

Czujnik do kupienia w:

http://botland.com.pl/czujniki-ruchu/1655-czujnik-ruchu-pir-hc-sr501.html

Warto zobaczyć

https://github.com/antontsv/r2d2/blob/master/sensor_showcase.py