Raspberry Pi ekran LCD 4×20 HD44780 + konwerter I2C

wyswietlacz-lcd-4x20-wyglad

Podłączenie do Raspberry Pi wyświetlacz LCD 4×20 znaków niebieski + konwerter I2C LCM1602

  • VCC z I2c  (czerwony) do zasilania 5V Raspberry Pi (lub szyna + na płytce)
  • GND z I2C (czarny) do GND Raspberry Pi (lub szyna – na płytce)
  • SDA z I2C (żółty) do Raspberry Pi SDA (pin 3)
  • SCL z I2C (zielony) do Raspberry Pi SCL (pin 5)

Obsługa w pythonie

Do obsługi ekranu HD44780 z poziomu pythona potrzebne będą 3 pliki (umieszczone w jednym katalogu):

  • i2c_lib.py
  • lcddriver.py (w stosunku do oryginału dodałem 2 funkcje lcd_backlight, def lcd_display_string_pos)
  • HD44780_4x20_example.py

i2c_lib.py

lcddriver.py

HD44780_4x20_example.py

Prosty scrool dłuższego niż 20 znaków tekstu

Warto zobaczyć

http://git.agocontrol.com/agocontrol/agocontrol/tree/develop/devices/raspiLCD
https://github.com/sweetpi/python-i2c-lcd
https://github.com/Mic92/python-mpd2/tree/master/examples
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/08/20×4-lcd-module-control-using-python/

Ekran do kupienia w:

http://botland.com.pl/wyswietlacze-alfanumeryczne/2640-wyswietlacz-lcd-4×20-znakow-niebieski-konwerter-i2c-lcm1602.html