Raspberry Pi DHT11 skrypt w pythonie do obsługi MySQL i pokazywanie danych w PHP

DHT11-wyglad

Jeśli udało nam się pomyślnie zainstalować i sprawdzić działanie termometru cyfrowego DHT11 przy pomocy strony https://malinowo.secu.com.pl/raspberry-pi-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-dht11/ możemy przejść do napisania skryptu w języku python służącego do cyklicznego zapisu temperatury do bazy MySQL. Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci tabeli HTML wygenerowanej w PHP.

Przygotowanie systemu

Instalacja serwera i klienta MySQL oraz obsługi w php:

Instalacja pythona:

Przygotowanie bazy MySQL

DHT11-mysql
DHT11TempMysql.py

skrypt pobiera aktualną temperaturę i poziom wilgotności z czujnika i zapisuje ją do bazy danych.W conn ustawiamy parametry połączenia z bazą danych MySQL.
W zmiennej output dobrze jest podać ścieżkę bezwzględną do sterownika Adafruit_DHT (ważne przy uruchamianiu z crontaba).

skrypt można dodać do crontaba i uruchamiać np. co 5 minut lub o dowolnej innej porze:

DHT11-crontab

show_temp.php

Prosta strona php wyświetlająca zapisane w bazie rekordy z odczytem temperatur i poziomu wilgotności:

Wynik działania powyższej strony:

DHT11-php

 

Czujnik do kupienia w:

http://botland.com.pl/czujniki-temperatury/3030-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-dht11-modul-niebieski.html