Raspberry Pi czujnik opadów deszczu YL-83 skrypt w python, demon, MySQL

yl-83-wyglad

Podłączenie do Raspberry Pi czujnik opadów deszczu YL-83

  • VCC czujnika (czerwony) do zasilania 5V Raspberry Pi (lub szyna + na płytce)
  • GND czujnika (czarny) do GND Raspberry Pi (lub szyna – na płytce)
  • DO z czujnika (zielony) do Raspberry Pi GPIO 21 (pin 40)
  • AO obecnie nie podłączone w przyszłości będzie do układu Przetwornik A/C MCP3008 10-bitowy 8-kanałowy SPI – DIP

Opis czujnika YL-83

Czujnik służy do wykrywania opadów atmosferycznych. Zasilany jest napięciem 5 V. Posiada 1 wyjście cyfrowe oraz 1 analogowe.
Urządzenie składa się z trzech części: sondy pomiarowej, modułu detektora oraz przewodów. Sondę należy połączyć z modułem głównym przy pomocy przewodów. Umieszczony w module potencjometr umożliwia regulacje czułości sensora. Czujnik posiada wyjście cyfrowe D0 sygnalizujące wystąpienie opadów oraz analogowe A0 umożliwiające pomiar siły deszczu. Na płytce znajdują się także dwie diody LED: zielona – sygnalizująca poprawne podłączenie zasilania oraz czerwona informująca o pojawieniu się opadów.
Wyjście cyfrowe D0 .Po wykryciu opadów, wyjście D0 przechodzi ze stanu wysokiego w stan niski. Czułość, czyli próg napięciowy, można regulować przy pomocy potencjometru. Wyprowadzenie D0 można połączyć bezpośrednio z mikrokontrolerem bądź zestawem uruchomieniowym lub np. z modułem buzzera, który będzie sygnalizował wystąpienie opadów.

Przygotowanie systemu

Instalacja serwera i klienta MySQL oraz obsługi w php:

Instalacja pythona:

Przygotowanie bazy MySQL

YL-83InsertRainMetherMysql.py

skrypt sprawdza czy wystąpiły opady (stan wysoki na pinie 40) i zapisuje co godzinę do bazy danych godzinną statystykę opadów

  • w zmiennej conn ustawiamy parametry połączenia z bazą danych MySQL
  • zmienna pin oznacza pin wg. numeracji BCM
  • write cycle definiuje co ile sekund zapisywać wynik do bazy danych domyślnie co godzinę.Możemy zmienić cykl zapisu np. na 10 minut czyli wpisać 360
  • wyświetlając zawartość tabeli rain_monitor możemy przekonać się czy były opady w danej godzinie i jak długo % trwały

wynik działania skryptu :

yl-83-skrypt

Skrypt  YL-83InsertRainMetherMysql.py jako demon

Uruchomienie demona

Zatrzymanie demona

Dopisanie do autostartu

Sprawdzenie jakie demony są uruchamiane i czy jest nasz demon

Usunięcie z autostartu

Czujnik do kupienia w:

 http://botland.com.pl/czujniki-wilgotnosci/1732-czujnik-opadow-deszczu-yl-83.html