Raspberry Pi cyfrowy termometr DS18B20+

DS18B20-zdjecie
Do naszej malinki możemy podłączyć wiele rodzajów termometrów. W tym przykładzie użyjemy najprostszego ale całkiem dokładnego cyfrowy termometr DS18B20+ THT

Włączenie obsługi termometru

Ręczne załadowanie potrzebnych modułów :

Aby moduły startowały automatycznie z systemem należy dodać do /etc/modules poniższe linijki :

Podłączenie do Raspberry Pi

  • od lewej : GND termometru (czarny) do GND Raspberry Pi (pin 9)
  • środkowy z termometru (zielony) poprzez rezystor 4,7k Ohm połączony z zasilaniem oraz GPIO 4 (pin 7)
  • prawy z termometru (czerwony) do zasilania 3,3V Raspberry Pi (pin 1)

 

 

 

Odczyt z poziomu systemu:

Wyświetlenie dostępnych termometrów

DS18B20-lista_termometrow

Wyświetlenie wartości temperatury:

DS18B20-wartosc-temperatury

 

Termometr do kupienia w:

http://botland.com.pl/czujniki-temperatury/165-cyfrowy-termometr-ds18b20-tht.html

Warto zobaczyć

Raspberry Pi DS18B20 skrypt w pythonie do obsługi MySQL i pokazywanie danych w PHP