Arduino Pro Mini zegar czasu rzeczywistego RTC na uładzie DS1307

arduino_DS1307_1

Jeśli potrzebujemy w naszym programie na Arduino Pro Mini dokładnej daty i czasu wtedy możemy podłączyć moduł czasu rzeczywistego na układzie DS1307. 

Podłączenie:

  • VCC zegara do szyny VCC 5V płytki prototypowej
  • GND zegara do szyny GND płytki prototypowej
  • SDA zegara (żółty przewód) do A4 Arduino Pro Mini
  • SCL zegara (zielony przewód) do A5 Arduino Pro Mini

arduino_DS1307_2

Przygotowanie systemu:

Program do obsługi zegara i wyświetlania na ekranie LCD oraz przez serial monitor.
Linię : RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); można zaremować i wgrać program ponownie po ustawieniu prawidłowej daty i czasu.

Warto zobaczyć:

https://learn.adafruit.com/ds1307-real-time-clock-breakout-board-kit/understanding-the-code
https://github.com/adafruit/RTClib