Search Results for: DS18B20

Results 1 - 10 of 15 Page 1 of 2
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Raspberry Pi cyfrowy termometr DS18B20+

Relevance: 100%      Posted on: 20 stycznia 2015

Do naszej malinki możemy podłączyć wiele rodzajów termometrów. W tym przykładzie użyjemy najprostszego ale całkiem dokładnego cyfrowy termometr DS18B20+ THT Włączenie obsługi termometru Ręczne załadowanie potrzebnych modułów : sudo modprobe w1-gpio sudo modprobe w1-therm Aby moduły startowały automatycznie z systemem należy dodać do /etc/modules poniższe linijki : w1-gpio w1-therm Podłączenie do Raspberry…

Raspberry Pi DS18B20 skrypt w pythonie do obsługi MySQL i pokazywanie danych w PHP

Relevance: 63%      Posted on: 21 stycznia 2015

Jeśli udało nam się pomyślnie zainstalować i sprawdzić działanie termometru cyfrowego DS18B20 przy pomocy strony https://malinowo.secu.com.pl/raspberry-pi-cyfrowy-termometr-ds18b20/ możemy przejść do napisania skryptu w języku python służącego do cyklicznego zapisu temperatury do bazy MySQL. Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci wykresów opartych o bibliotekę  Highcharts. Przygotowanie systemu Instalacja serwera i klienta MySQL oraz obsługi w php: sudo…

Raspberry Pi czujnik temperatury i wilgotności DHT11

Relevance: 27%      Posted on: 25 stycznia 2015

Podłączenie do Raspberry Pi od lewej : GND termometru (czarny) do GND Raspberry Pi środkowy DATA z termometru (zielony) poprzez rezystor 4,7k Ohm połączony z zasilaniem oraz GPIO 17 (pin 11) prawy z termometru (czerwony) do zasilania 3,3V Raspberry Pi (pin 1)   Na trzecim zdjęciu DHT11 podłączone jest po…

DS18B20-opis

Relevance: 9%      Posted on: 31 stycznia 2015