Search results for "DS18B20"

Results 1 - 10 of 15 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Raspberry Pi cyfrowy termometr DS18B20+

[…]termometrów. W tym przykładzie użyjemy najprostszego ale całkiem dokładnego cyfrowy termometr DS18B20+ THT Włączenie obsługi termometru Ręczne załadowanie potrzebnych modułów : Shell sudo modprobe w1-gpio sudo modprobe w1-therm 12 sudo modprobe w1-gpiosudo modprobe w1-therm Aby moduły startowały automatycznie z systemem należy dodać do /etc/modules poniższe linijki : Shell w1-gpio w1-therm 12 w1-gpiow1-therm […]

Raspberry Pi DS18B20 skrypt w pythonie do obsługi MySQL i pokazywanie danych w PHP

Jeśli udało nam się pomyślnie zainstalować i sprawdzić działanie termometru cyfrowego DS18B20 przy pomocy strony https://malinowo.secu.com.pl/raspberry-pi-cyfrowy-termometr-ds18b20/ możemy przejść do napisania skryptu w języku python służącego do cyklicznego zapisu temperatury do bazy MySQL.… Czytaj […]
Read more » Raspberry Pi DS18B20 skrypt w pythonie do obsługi MySQL i pokazywanie danych w PHP

Raspberry Pi czujnik temperatury i wilgotności DHT11

Podłączenie do Raspberry Pi od lewej : GND termometru (czarny) do GND Raspberry Pi środkowy DATA z termometru (zielony) poprzez rezystor 4,7k Ohm połączony z zasilaniem oraz GPIO 17 (pin 11) prawy z termometru (czerwony) do zasilania 3,3V Raspberry Pi (pin 1) … Czytaj […]
Read more » Raspberry Pi czujnik temperatury i wilgotności DHT11